Regulamin

Regulamin serwisu planeta-zwierzat.pl

1.Dostęp do portalu oraz do komentarzy pod artykułami, zdjęciami, filmami posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
2.Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników w komentarzach pod artykułami, zdjęciami, filmami treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w komentarzach treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.
3. Zabrania się obrażania innych użytkowników planeta-zwierząt.pl. Wszelkie złośliwe bądź ironiczne wypowiedzi pod adresem innych osób będą traktowane jako złamanie tego Regulaminu.
4. Osoby komentujące artykuły robią to na własną odpowiedzialność.
5. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników w komentarzach materiałów reklamowych oraz wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.
5. Planeta-zwierząt.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 2,3 i 5 niniejszego Regulaminu.
6. Planeta-zwierząt.pl nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych użytkowników i autorów komentarzy pod artykułami, zdjęciami i filmami innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
7. Każdy użytkownik serwisu dodający zdjęcia, teksty lub filmy zobowiązany jest do przestrzegania ustawy o prawach autorskich. Publikowane materiały muszą być wykonane przez niego samego, musi mieć on zgodę na ich umieszczanie albo korzystać z takich, które takiej zgody nie wymagają. Jednocześnie użytkownik zgadza się na bezterminową publikację dodanych materiałów na łamach serwisu planeta-zwierzat.pl.
8. W dziale “Wasze pytania” będą publikowane pytania spełniające wymogi przedstawione w pkt 2,3 i 5. Serwis planeta-zwierzat.pl zastrzega sobie prawo do publikowania oraz odpowiadania tylko na wybrane przez siebie pytania użytkowników.
9. Serwis planeta-zwierzat.pl zastrzega sobie prawo do nieopublikowania komentarza, zdjęcia, filmu, artykułu lub pytania bez podania przyczyny.
10. Serwis planeta-zwierzat.pl umożliwia dodawanie bezpłatnych ogłoszeń przez użytkowników.
11. Korzystanie z modułu ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu oraz Regulaminu ogłoszeń.
12. Serwis planeta-zwierzat.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie bez uprzedzania o tym użytkowników.
13. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania wszystkich materiałów zawartych w serwisie planeta-zwierzat.pl  takich jak treści artykułów, zdjęcia i filmy bez zgody administratora serwisu.
14. Każdy użytkownik serwisu planeta-zwierzat.pl zobowiązany jest do zapoznania się oraz przestrzegania regulaminu serwisu.

Regulamin ogłoszeń serwisu planeta-zwierzat.pl

1. Korzystanie z modułu ogłoszeń jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu serwisu oraz Regulaminu ogłoszeń.
2. Serwis planeta-zwierzat.pl zastrzega sobie prawo do edytowania i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny oraz bez informowania o tym autora ogłoszenia.
3. Użytkownik może dodać maksymalnie 3 zdjęcia, które będą widoczne po zaakceptowaniu ich przez administratora strony. Niedozwolone jest wstawianie własnej reklamy jako zdjęcia.
4. Użytkownik zgadza się na przesyłanie maili na podany adres dotyczących jego/jej ogłoszenia.
5 Serwis planeta-zwierzat.pl nie ponosi odpowiedzialności za fałszywe bądź nieprawidłowe dane zamieszczone w ogłoszeniu oraz za treść zamieszczanych ogłoszeń.
6. Ogłoszenia, które nie będą związane z tematyką serwisu, będą usuwane z serwisu.
7. Zabrania się dodawania ogłoszeń o obraźliwej lub niecenzuralnej treści, niezgodnych z polskim prawem,a także ogłoszeń o charakterze komercyjnym.