Ełk

Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Małgorzta Dobrzycka ARS-VET

19-300 Ełk, ul. Suwalska 46a

Tel: +48 87 610 41 21

Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Lech Dąbrowski

19-300 Ełk, ul. Mickiewicza 9a

Tel: +48 87 6102533

Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Agnieszka Skolimowska VETA

19-300 Ełk, ul. Matki Teresy z Kalkuty 7

Tel: +48 87 6200619

Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Wiesław Abrycki

19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 39

Tel: +48 87 6109999