Białystok

“LITPOL” Stanisław Trusewicz
15-697 Białystok, ul. Dolna 102 
tel. 604501613

“ARKA” Przych. Wet. dla Zwierząt
15-337 Białystok, ul. Pułaskiego 69 lok.5 
tel. 085 6635635
CENTAURUS Przychodnia Weteryn.
15-618 Białystok, ul. Turowskiego 9/1 
tel. 085 6626079

Gabinet Wet. Halina Kalinowska 
15-674 Białystok, ul. Zielonogórska 2 
tel. 085 6617799

Gabinet Weterynaryjny
15-197 Białystok, ul. Dolistowska 2 
tel. 085 6753700

Gabinet Weterynaryjny 
15-345 Białystok, ul. Kręta 56 E lok. 3 
tel. 085 7462251

Gabinet Weterynaryjny
15-057 Białystok, ul. Kuriany 103 
tel. 085 7491221

Gabinet Weterynaryjny i Sklep Wet.
15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 114 
tel. 085 7482082

Klinika dla Zwierząt lek.wet.M. Ramm 
15-187 Białystok, ul. Białostoczek 13 A 
tel. 085 6515014

Lecznica Weterynaryjna “CANWET” 
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B 
tel. 085 6511542

Przychodnia dla Zwierząt 
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 16 
tel. 085 7323576

Przychodnia Weterynaryjna
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 
tel. 085 7324080
Przychodnia Weterynaryjna
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 33 
tel. 085 6540165

Przychodnia Weterynaryjna
15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 31/2 
tel. 085 7324080

Usługi Weterynaryjne “LUTRA” 
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B 
tel. 085 6514031
Przychodnia Weterynaryjna
15-762 Białystok, ul. Antoniuk Fabr. 33 
tel. 085 6540165

Przychodnia Wet. “ZWIERZAK” s.c
15-207 Białystok, ul. Piastowska 11 A 
tel. 085 7412394

Przychodnia Weterynaryjna
15-025 Białystok, ul. Kraszewskiego 4 
tel. (085) 7324816
Przychodnia Weterynaryjna
15-822 Białystok, ul. Cyprysowa 11 
tel. 085 6543515
Przychodnia Weterynaryjna
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26 B 
tel. (085) 6510157

Przychodnia Weterynaryjna “CANWET”
15-057 Białystok, ul. Chrobrego 10 A 
tel. 085 7321333
Przychodnia Weterynaryjna “SANO” 
15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 26B 
tel. 085 6517479

PrzychodniaWeterynaryjna S.c. 
15-306 Białystok, ul. Wesoła 18 
tel. 085 7423800