Michałowice

Gabinet Weterynaryjny
32-091 Michałowice, ul. 32-091 Michałowice Więcławice Stare 11 
tel. 012-3885218

Gabinet Weterynaryjny
ul. Górna 28, 32-091 Michałowice
604 277 019

Gabinet Weterynaryjny
32-091 Michałowice, ul. Krakowska 196 
tel. 012-3885354