Wszystko o opiece nad papużką i jej zachowaniu

Wszystko o opiece nad papużką i jej zachowaniu
Papużki są bardzo towarzyskie, mają też niezwykle żywy temperament. Są bardzo ciekawskie, ruchliwe, stale czymś zajęte. Z tego względu klatka, w której mieszka papużka musi być wyposażona w huśtawki, karuzele czy drabinki, a także lustereczka i dzwoneczki. Należy codziennie wypuszczać ptaka z klatki (ale tylko pod nadzorem, pierwszych lotów można próbować już w 2 tygodnie po zakupie), wcześniej trzeba upewnić się, czy zamknięte są wszystkie drzwi i okna, a firanki szczelnie zaciągnięte (zapobiega to rozbiciu się ptaka o szybę).
Papużki pozostawione bez opieki często wyrządzają w mieszkaniu różne szkody, np. potrafią ogołocić z liści i kwiatów rośliny doniczkowe (niektóre z nich są dla papużek trujące) lub poprzewracać stojące na regałach delikatne przedmioty. Ptak nie może mieć dostępu do naczyń kuchennych, środków czystości, lekarstw czy wypełnionych cieczą naczyń. W ciepłe dni można wystawiać klatkę na balkon lub do ogrodu, pamiętając jednak o osłonięciu jej części przed słońcem oraz zabezpieczeniu przed ucieczką oraz ewentualnym dostępem drapieżników. Ucieczka ptaka z klatki kończy się dla niego zwykle śmiercią.
Papużki nie znoszą przeciągów i jeśli są na nie narażone, łatwo zapadają na choroby układu oddechowego, które zwykle kończą się śmiercią. Należy przestrzegać zasad higieny – pojemniki na mieszankę ziarnistą i karmę miękką oraz poidło z wodą powinny być zabezpieczone przed zabrudzeniem odchodami (zadaszone, nie umieszczone bezpośrednio nad żerdzią) oraz codziennie dokładnie myte. Podłoże trzeba wymieniać co 2-3 dni. Co dwa tygodnie zaleca się gruntownie wyczyścić detergentem całą klatkę oraz żerdzie za pomocą szczotki, następnie dokładnie spłukać gorącą wodą, a żerdzie sparzyć wrzątkiem. Te, które zostaną całkowicie okorowane, trzeba wymienić na świeże. Wszelkie niedojedzone resztki pokarmu powinny być usuwane na bieżąco. W bezpośredniej bliskości papużek nie wolno palić papierosów ani zachowywać się głośno. W przypadku obcinania zbyt długich pazurków należy pamiętać, aby cięcia dokonywać zawsze 1-2 mm poniżej wyraźnie widocznego naczynia krwionośnego.
Nauka mowy:
Ptaki te są ptakami mimetycznymi, tzn. mają zdolność naśladowania mowy człowieka, gwizdu czy melodyjek. Samiczki uczą się wolniej i mniej chętnie, ale wyuczone słowa wymawiają wyraźniej, co jednak nie jest regułą. Ptak ten jest w stanie nauczyć się kilkuset słów, choć zazwyczaj ich zasób ogranicza się do kilkudziesięciu. W swojej ojczyźnie papużki faliste są szeroko używane jako osobliwi “nauczyciele” dla dzieci z wadami wymowy.
Jedna czy kilka papużek?
Papużki hodowlane bardzo łatwo się oswajają. Ptaszki trzyma się po dwie lub kilka, gdyż są to zwierzęta stadne. Niektórzy wolą opiekować się jednym ptakiem, ponieważ wtedy szybciej się oswaja i bardziej przywiązuje do człowieka. Należy mu wtedy zapewnić maksimum czasu i uwagi, gdyż ptaszek pozbawiony kontaktu z innymi papugami całą swoją uwagę i uczucia przeleje na opiekuna. Kiedy ten będzie poświęcać mu zbyt mało czasu lub wyjedzie, odbije się do bardzo źle zarówno na zdrowiu psychicznym, jak i fizycznym papużki.

Poczytaj również o plusach i minusach papużek falistych http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/ptaki/papuzki-faliste/plusy-i-minusy-papuzek-falistych/

Źródło: Eva Maria Bartenschlager – “Papugi i papużki”