Kilka informacji pomagających wejść w świat wystaw

Poniżej przedstawiam kilka informacji pomagających wejść w świat wystaw:

 • aby prowadzić hodowlę należy być członkiem Związku Kynologicznego
 • hodowlą psów kieruje Główna Komisja Hodowlana
 • hodowca – członek Związku Kynologicznego, posiadający 1 lub więcej suk hodowlanych i zatwierdzony przydomek hodowlany (dot. naszego kraju)
 • przydomek hodowlany – każdy członek Związku Kynologicznego, występuje do Zarządu Głównego z podaniem o nazwę hodowli; aby była ona niepowtarzalna, wszystkie nazwy są rejestrowane w FCI; przydomek dostają wszystkie psy w danej hodowli bez względu na rasę (z powodu braku przydomka szczenięta nie dostaną metryczek)
 • nazwę psa pisze się dużymi literami, a przydomek najpierw dużą, a następne małymi literami; w jednym miocie psy nazywa się na tę samą literę; nazwa psa nie może się powtarzać
 • w przypadku zgubienia rodowodu wystawia się duplikat, natomiast stary zostaje unieważniony

 KWALIFIKACJE DO HODOWLI:

 - Wymagania dotyczące suki hodowlanej:

 • musi otrzymać ocenę bardzo dobrą lub doskonałą przynajmniej na 3 wystawach po ukończeniu 15 miesięcy, w klasach dowolnych od 2 różnych sędziów. Jedna wystawa musi mieć status międzynarodowej
 • musi być zarejestrowana w Związku Kynologicznym i wpisana do Polskiej Księgi Rodowodowej i mieć ukończone 18 miesięcy. Wyjątek stanowią tu rasy wielkogłowe, które dopuszcza się do krycia w wieku 12 miesięcy, np. buldog angielski, boston terier, chihuahua, mops, pekińczyk. Suki tych ras muszą zdobyć oceny bardzo dobre i doskonałe od minimum 2 sędziów na 3 wystawach w klasie młodzieży
 • w momencie kiedy suka ma wbitą pieczątkę że jest suką hodowlaną, należy jej wyrobić kartę sztywną
 • suka z zagranicy – rodowód eksportowy (należy go uzupełnić)
 • suka przestaje być suką hodowlaną 31 grudnia w roku, w którym kończy 8 lat lub kiedy zanika członkostwo w Związku

-Wymagania dotyczące psa reproduktora:

 • musi być zarejestrowany w Związku Kynologicznym
 • musi mieć ukończone 18 miesięcy
 • musi otrzymać ocenę doskonałą od co najmniej 2 sędziów na 3 wystawach (w tym 1 klubowej lub międzynarodowej)
 • nie ma górnej granicy wieku ani limitu kryć
 • reproduktory są wpisywane na listy reproduktorów w oddziałach Związku
 • prawem właściciela reproduktora jest odmowa krycia
 • jeśli doszło do krycia  właściciel reproduktora musi podpisać kartę krycia; on jak i właściciel suki muszą złożyć je w swoich oddziałach.
 • rozliczenie za krycie: pieniężne (w przypadku pustego krycia następne jest gratis) lub prawo do wyboru jednego szczenięcia z miotu (właściciel reproduktora ma pierwszeństwo, chyba że właściciel suki chce zostawić szczenię – wtedy wybiera jako drugi).

- Rejestracja miotu

 • potrzebna jest karta krycia i kopia rodowodu reproduktora
 • do 15 dni po urodzeniu szczeniąt należy zawiadomić o tym właściciela reproduktora i Komisję.
 • aby miot otrzymał metryczkę, należy udostępnić miot do kontroli przez Oddziałową Komisję Hodowlaną, która następnie sporządza protokół i szczenięta są tatuowane (ok. 6-7 tydzień życia szczeniąt). Potrzebne są dokumenty potwierdzające powyższe czynności.

Organizacje kynologiczne w Polsce:

 FCI – Międzynarodowa Federacja Kynologiczna
Związek Kynologiczny w Polsce – Powstał 5 maja 1948 r. w Warszawie. 15.06.1957 r. został przyjęty do FCI.
Polski Klub Psa Rasowego – Jest to stowarzyszenie kynologiczne zarejestrowane 31.01.2001 r. Prowadzi Polską Klubową Księgę Rodowodową i wystawia rodowody. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Kynologicznego oraz Światowego Stowarzyszenia Kynologicznego. Nie należy do FCI.

Czytaj także http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/psy/rozmnazanie/