Rasy koni hodowanych w Polsce

Konie czystej krwi arabskiej (oo)

Konie czystek krwi arabskiej Rasa ta uważana jest za jedną z najstarszych ras na świecie i odegrała największa rolę u kształtowaniu i uszlachetnianiu przeróżnych ras i typów koni (np. koni pełnej krwi angielskiej, czystej krwi anglo-arabskiej, kłusaków o...

Konie pełnej krwi angielskiej (xx)

Konie pełnej krwi angielskiej Rasa koni pełnej krwi angielskiej, oprócz czystej krwi arabskiej, należy do najbardziej znanych ras na świecie. Główne prace hodowlane zmierzające do wytworzenia tej rasy prowadzone były od XVII do XVIII wieku. Lata sta...

Konie małopolskie (m)

Konie małopolskie Rasa małopolska to konie gorącokrwiste, głównie półkrwi angloarabskiej (xo). Początki rasy sięgają XVII- XVIII wieku, hodowlę zapoczątkowano na terenach południowo- wschodniej i wschodniej Polski. Materiał wyjściowy stanowiły miejscowe klacz...

Konie wielkopolskie (wlkp)

Konie wielkopolskie to rasa gorącokrwista półkrwi angielskiej. Wywodzi się głównie od koni wschodniopruskich, trakeńskich oraz od tzw. gryfów pomorskich i koni hanowerskich, którymi uszlachetniano miejscowe pogłowie. W 1962 roku rasa została uznana za ...

Polskie konie szlachetne półkrwi (sp)

Konie szlachetne półkrwi Są to konie pochodzące z krzyżowań ras gorącokrwistych krajowych i zagranicznych, które pod względem pochodzenia nie mogą być sklasyfikowane do Ksiąg stadnych koni małopolskich, wielkopolskich czy śląskich. Konie szlachetne pół...

Konie śląskie (śl)

Konie śląskie Jest to rasa reprezentująca ciężkie konie gorącokrwiste, w typie zaprzęgowym. Rasa na kształtowała się głównie na początku XX wieku, ale początki hodowli datuje się na wiek XIX. Rasa wytworzyła się na bazie miejscowego pogłowia klaczy ...

Polskie konie zimnokrwiste

Konie zimnokrwiste W Polsce nie ma jednej w pełni ustalonej krajowej rasy koni zimnokrwistych. Wykształciło się jednak kilka odmian koni, do których należą konie : - sztumskie – największe i najcięższe spośród krajowych koni zimnokrwistych - sokólskie...

Koniki polskie(kn)

Koniki polskie wywodzą się od dawnego tarpana zasiedlającego tereny Europy południowo-wschodniej i środkowej oraz zachodniej Syberii. Dzikie tarpany spotykane były na terenach dawnej Polski, Litwy i Prus do końca XVIII wieku. Koniki polskie ukształtowały się pod ...

Konie huculskie (hc)

Konie huculskie są rasą wywodzącą się ze wschodnich Karpat, jej nazwa pochodzi od krainy geograficznej – Huculszczyzny. Najprawdopodobniej rasa pochodzi od dzikich tarpanów kojarzonych z końmi Przewalskiego i orientalnymi. Rasa powstała w specyficznych warunkach...