Zdrowie konia

Zdrowie konia
Zdrowy koń jest zainteresowany otoczeniem i towarzystwem innych koni, a także ludzi. Żywo reaguje na otaczające go bodźce, ma lśniącą i gładką sierść oraz elastyczną skórę. Ma apetyt, chętnie wyjada paszę ze żłobu i pasie się na pastwisku. Niewyjadanie paszy ze żłobu powinno być pierwszym niepokojącym objawem złego samopoczucia. Może być jednak tak, że koń nie chce jeść paszy ponieważ jest ona złej jakości. Złe samopoczucie konia może objawiać się także tym, że koń jest osowiały, apatyczny, nie interesuje się otoczeniem, stoi ze spuszczoną głową i spuszczonymi oczami. Może również przejawiać niepokój, grzebać kopytami, oglądać się na boki, tarzać. W każdym wypadku przejawia odmienne zachowania od normalnych, obserwowanych codziennie. Oprócz zachowania konia istnieje kilka wskaźników, które obrazują jego stan zdrowia, każdy jeździec może je zbadać samodzielnie.

BŁONY ŚLUZOWE powinny mieć barwę jasnoróżową. O trwającej chorobie świadczą czasem błony śluzowe zabarwione żółtawo (w żółtaczce, przy uszkodzonej wątrobie) czy niebieskawo (we wstrząsie, podczas zatrucia, niedotlenienia). Niewielka ilość przezroczystej wydzieliny z nozdrzy jest zjawiskiem normalnym i nie powinna wzbudzać niepokoju.

TEMPERATURA ciała zdrowego dorosłego konia waha się w przedziale 37,5- 38,5 stopnia Celsjusza (u źrebiąt może być wyższa). Temperaturę mierzy się w odbycie za pomocą specjalnego termometra weterynaryjnego. Temperatura konia w stanie spoczynku powyżej 39 stopni świadczy o procesach chorobowych. W infekcjach wirusowych temperatura może wzrosnąć nawet do 42 stopni, co jest niezwykle niebezpieczne).

TĘTNO zdrowego konia w stanie spoczynku powinno wynosić 30-44 uderzeń. Praca, zdenerwowanie, czy choroba znacznie wpływają na zmianę tętna, które może wzrosnąć nawet do 200 uderzeń na minutę. Również źrebięta mają wyższy puls od koni dorosłych (źrebię półroczne około dwukrotnie). Za niepokojący u konia w stanie spoczynku można uznać puls powyżej 60 uderzeń). Puls najczęściej mierzy się na tętnicy podszczękowej, na wewnętrznej stronie sanek.

LICZBA ODDECHÓW NA MINUTĘ zwykle waha się od 8 do 16. Najłatwiej zmierzyć to obserwując wznoszące i opadające ruchy słabizn. W czasie wysiłku koń oddycha częściej i głębiej, również w czasie upałów liczba oddechów może się zwiększyć.

Zobacz także http://planeta-zwierzat.pl/artykuly/konie/pierwsza-pomoc-i-profilaktyka-weterynaryjna/pierwsza-pomoc-najczestrze-urazy-i-schorzenia/

Źródło: “Hodowla i użytkowanie konie z elementami hipoterapii” – Jolanta Janiszewska, Angelika Cieśla