Mieszkanie żółwia

Żółwie wodno-lądowe utrzymywane są najczęściej w akwaterraiach. Alternatywą dla nich są zewnętrzne lub wewnętrzne stawy. Część wodna zbiornika lub stawu musi być na tyle głęboka, aby żółwie mogły się w niej całkowicie zanurzyć i pływać. Zwykle wystarczy 150-200 mm, chociaż większe żółwie mogą wymagać znacznie więcej powierzchni. Niektóre żółwie wodno-lądowe, szczególnie żółwiaki, lubią kopać w dnie zbiornika, dlatego warto umieścić im warstwę piasku o głębokości około 30-40 mm. Nie jest prawdą, że żółwie wodno-lądowe powinny być trzymane tylko w wodzie o głębokości nie przekraczającej ich długości, niektóre dobrze sobie radzą w stawach o głębokości ponad 60cm.
Natomiast część lądowa może się składać z zanurzonych cegieł podpierających warstwę z torfu i żwiru; żółw musi mieć możliwość wygrzewania się na niej. Część wodna i lądowa muszą być tak połączone, aby żółwie mogły się z łatwością między nimi przemieszczać, najczęściej stosuje się pochyłe rampy. Dla samic składających jaja ważna jest głębokość wierzchniej warstwy – musi być równa, o co najmniej długości karapaksu żółwia. Część lądową najlepiej jest ulokować na końcu zbiornika.
Należy pamiętać o utrzymywaniu jak najmniejszego zagęszczenia żółwi w zbiorniku lub stawie – zbyt wiele żółwi w jednym zbiorniku sprzyja rozwojowi chorób, poza tym woda staje się wtedy cuchnąca.
Dość problematyczne w utrzymywaniu żółwi w niewoli jest zapewnienie odpowiedniej higieny wody. I w akwaterrarium i w stawie powinniśmy się więc postarać o odpowiednią filtrację. Za najlepsze uważa się zewnętrzne filtry kubełkowe. Dzięki temu zapewnimy naszym żółwiom dobrą cyrkulację wody i wysoki stopień jej czystości. Nie będziemy musieli również często wymieniać wody. Warto pamiętać, że brudna woda nie tylko jest bardzo nieprzyjemna i wydziela okropny zapach, ale także może być przyczyną wielu chorób żółwi i człowieka.
W mniejszych zbiornikach z żółwiami z powodzeniem stosuje się filtry wewnętrzne. Są one szczególnie bezpieczne dla świeżo wyklutych i małych żółwi, które mogą źle się czuć w zbyt silnym wirze wody. Jeśli gąbka się zapcha resztkami, łatwo jest je usunąć przez szybkie przepłukanie i ponowne włożenie gąbki. Powinno się to robić regularnie lub gdy zauważymy zmniejszenie przepływu wody spowodowane nagromadzeniem resztek.
Niektórzy próbując utrzymać czystość w zbiorniku używają oddzielnego miejsca (zbiornika) do karmienia. Nie jest to jednak szczególnie polecana metoda ze względu na pracochłonność oraz to, że w wyniku ciągłych manipulacji żółwiem jest przyczyną stresu. Poza tym i tak należy zaopatrzyć się w filtr.
Dla większość północno-amerykańskich gatunków żółwi wodnych, temperatura wody powinna być utrzymywana w zakresie 23°C do 29°C. Zbyt wysokie temperatury (ponad 32°C) lub przedłużone okresy zbyt niskich temperatur (mniej niż 20°C) mogą być niebezpieczne. Wilgotność powinna być średnio wysoka.
Aby odpowiednio ogrzać „mieszkanie” żółwia można używać grzałek z termostatem i lamp do wygrzewania (wystarczy 60 W). Jeżeli zaopatrzymy się w lampę rtęciową, mamy zapewnione zarówno UV-B jak i ciepło.
Zasady bezpieczeństwa:
– należy montować automatyczne przerywacze obwodu – są to tzw. wyłączniki bezpieczeństwa, jeśli istnieje prawdopodobieństwo porażenia prądem, natychmiast odcinają zasilanie;
– grzałki bądź lampy do wygrzewania, których żółwie mogą dotknąć mogą powodować groźne oparzenia, dlatego należy je chronić osłonką. Można, np. zabezpieczyć je zamykając w drugim plastikowym lub metalowym pojemniku z licznymi otworami i przyklejając do boku zbiornika, używając kleju akwarystycznego.
Oświetlenie
Zarówno wewnętrzne zbiorniki, jak i stawy wymagają sztucznego oświetlenia. Możemy użyć zwykłych żarówek wolframowych – są one źródłem światła i ciepła do wygrzewania się, a ich niska temperatura barwowa (pomarańczowo – żółta) zachęca do wygrzewania się, w tym celu poleca się reflektory o mocy 100-160 W. Doskonałe są również lampy rtęciowe – stanowią one głównie źródło światła. Ich niewątpliwą zaletą jest fakt, iż ich temperatura barwowa światła wynosi 5500 Kelwinów, co jest zbliżone do naturalnego światła dziennego, tak więc pobudza naturalną aktywność i typowe zachowania. W dodatku lampy te emitują promieniowanie UV, które ma ważny wkład w produkcję witaminy D3 (niezbędnej do zdrowego rozwoju kośćca). Promienie UV – B są zatrzymywane przez szkło, więc nawet umieszczenie zbiornika w pobliżu jasno oświetlonego okna nie jest dostateczne. Lampy emitujące UV – B zapewnią brakującą część widma w akwaterrarium. Można również używać świetlówek UV – B, ale w takim przypadku trzeba zapewnić osobną lampę służącą jako źródło ciepła.
Rośliny i wystrój wnętrza
Żywe, naturalne rośliny stanowią dekorację w akwaterrarium czy zbiorniku zewnętrznym. Poza tym zapewniają lepszą jakość wody i są przekąską dla żółwia – jednak powinno się je regularnie wymieniać. Należy jednak pamiętać, że żółwie w niedługim czasie zniszczą je lub zjedzą. Dobrym rozwiązaniem jest więc kombinacja roślin sztucznych i żywych. Można również umieścić w zbiorniku niewielkie konary drzew, po których żółwie będą mogły się wspinać. Rośliny plastikowe stanowią ozdobę, ale także zapewniają żółwiowi schronienie i są łatwe do wysterylizowania. Należy wybierać trwałe i odporne rośliny, ponieważ zbyt delikatne mogą zostać zniszczone bądź ogryzane przez żółwie, co może być groźne, ponieważ może spowodować zapchanie jelita. Wystrój zbiornika, w którym trzymamy żółwia należy dostosować do wymagań danego gatunku (czytaj więcej w „opisy gatunkowe”).

Źródło: Aleksandra Maluta – “Żółwie wodno-lądowe”