Jak oswoić węża

Przez kilka dni po przyniesieniu węża do domu należy zapewnić mu spokój i niepotrzebnie go nie niepokoić. Zwierzak musi mieć czas na zapoznanie się z nowym terytorium i zaakceptowanie go. Nasza obecność będzie go na początku niepokoić i zapewne będzie próbował nas pokąsać. Dlatego właśnie przez pierwsze dni należy ograniczyć do minimum prace w terrarium (oczywiście niezbędne jest karmienie, pojenie, sprzątanie).
Oswojenie węża nie jest tak trudne jakby się z początku zdawało. Najlepiej jest zrobić to kiedy nasz pupil jest już wstępnie zaaklimatyzowany w swoim nowym „mieszkaniu”. Należy w tym celu włożyć do terrarium jakąś część swojej garderoby, np. koszulkę. Ważne jest aby była ona przesiąknięta zapachem właściciela (np. przepocona koszulka). Węża z pewnością zainteresuje nowy zapach, będzie go badał i sprawdzał czy nie jest groźny lub np. nadaje się do jedzenia. Po kilku dniach wąż powinien przyzwyczaić się do naszego zapachu, można wtedy wyjąć koszulkę z terrarium, a węża spróbować wziąć na ręce.

Źródło: Marcin Jan Gorazdowski – “Węże”